Vergoeding en betaling


VERGOEDING EN ZORGVERZEKERAARS

Behandelingen zoals oedeem, litteken- en acnétherapie worden vergoed door de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Voor een vergoeding is een verwijzing door uw huisarts of specialist meestal niet meer nodig. Bij enkele verzekeraars is een verwijzing echter nog steeds vereist. Twijfelt u of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw zorgverzekering. Deze kan u precies vertellen welke rechten u heeft op vergoeding van de behandeling bij BeauTec. Ook kunt u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering raadplegen voor een overzicht van vergoedingen. BeauTec is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en het Kwaliteitsregister van Paramedici. Vermeld daarom altijd duidelijk, dat het om een doorverwijzing gaat naar een huidtherapeute. Vele zorgverzekeraars hebben namelijk de regels behoorlijk verscherpt, dat een behandeling bij een schoonheidsspecialiste steeds minder vaak wordt vergoed.

BETALINGSVOORWAARDEN

Alle patiënten betalen de behandeling na afloop van elke behandeling rechtstreeks bij BeauTec. Vervolgens kunt u de factuur thuis gestuurd krijgen. Behandelingen, die in aanmerking komen voor vergoeding, kunt u zelf bij uw zorgverzekering declareren. U blijft er ten alle tijde zelf verantwoordelijk, dat de declaratie wordt voldaan, ongeacht hoe u verzekerd bent. Wanneer u in verzuim verkeert, is BeauTec gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens is BeauTec gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met incasso gemoeide kosten (inclusief buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.